นิพพานชาตินี้กันเถอะ http://www.dantipnippan.com

 

       ..." ลูกรักทั้งหลาย...ทุกสรรพสิ่งในโลก ล้วนเป็นความรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น ไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เกิด-ดับอยู่ตลอดเวลา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แปรปรวนเปลี่ยนแปลง และสุดท้ายก็ดับสลายไปหมดสิ้น..จงอย่าสนใจความรู้อันเป็นตำรา ขั้นตอน หรือเรื่องอื่นๆ ในโลกให้มากนัก จงสนใจเฉพาะคำว่า แก่ เจ็บ ตายเป็นทุกข์ เกิดอีกก็ทุกข์อีก ถ้าไม่ต้องการกลับมามีความทุกข์ในภพชาติต่อไป ก็จงสนใจแต่คำว่า ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายอีกแล้ว นั่นแหละคือสิ่งประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใด เป็นสิ่งที่ควรสนใจใส่ใจ แบ่งเวลามาคิดพิจารณาให้มากที่สุด ในแต่ละวันแต่ละคืน...ลูกเอ้ย..."


 

ภาพปก..ตำราสู่ความพ้นทุกข์ "นิพพานชาตินี้กันเถอะ" คือ : จิตกายทิพย์ผู้บริสุทธิ์(วิสุทธิ )บนแดนทิพย์อมตะสุขสวรรค์นิรันดร มีพระนามว่าจิตกายทิพย์บริสุทธิ์องค์ปฐมบรมศาสดา ในโลกมนุษย์ได้สร้างเป็นรูปเปรียบขึ้นมา ให้มนุษย์มองเห็นเพื่อเรียนรู้เรื่องจิตกายทิพย์ ตั้งประดิษฐาน ณ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี จึงขออนุญาตนำภาพนี้มาลงไว้ เพื่อให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้าใจในจิตกายทิพย์ผู้บริสุทธิ์ว่า เมื่อละทิ้งสิ่งสมมุติทั้งปวงได้แล้ว จะมีจิตที่ว่างเปล่า มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยอภิญญาสมาบัติใดๆ ได้ แต่เมื่อจิตผู้บริสุทธิ์มีความประสงค์  ที่จะให้มนุษย์ผู้ได้อภิญญาสามารถมองเห็น จึงได้เนรมิตรูปร่างกายทิพย์ขึ้นมา ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้ เพื่อยังความกระจ่างแจ้งแก่จิต ของผู้ที่ต้องการความรู้ทางด้านจิตทิพย์อภิญญาอย่างละเอียดต่อไป...จึงขออนุญาตท่านผู้เป็นเจ้าของภาพทุกๆ ภาพมา ณ ที่นี้  
 

 

Online: 2 Visits: 404,896 Today: 445 PageView/Month: 10,189